Talotekniikan yksittäispalvelut

lämpöhäviö

Yksittäispalvelut, LVI konsultointi

  

 • lähtötietojen kartoitus
 • suunnittelun ohjaus
 • teknisten urakka-asiakirjojen tarkastus/ristiinvertailu

                  muistioiden laadinta ja korjaukset mahdollisista ristiriidoista 

                  mm. yse – ja suunnitelmaristiriidat

 • tekninen neuvonta
 • rakennustapaselostusten laadinta
 • avustavien kustannusarvioiden laadinta
 • suunnittelun kilpailuttaminen
 • urakoitsijoiden kilpailuttaminen
 • työmaavalvonnat
 • KVV ja IV-työnjohtajuudet
 • asiantuntijatehtävät mm. 

                 (katselmukset, vikaselvitykset, neuvonta)

 • kuntoarviot
 • tilamuutoksiin liittyvät selvitykset
 • teknisten laitteiden ja järjestelmien hankinnat
 • ylläpitoa palvelevien tuotteiden hankinta
 • tarjouslaskenta/massoittelu/hinnanmääritykset
 • P1 puhtaustarkistukset
 • yse- ja lvi-tes avustavat tulkinnat
 • projekti- /hankepäällikön tehtävät

                (työmaatoiminnot, budjetointi, aikataulutus, resursointi, hankinnat,       

                kokouskäytännöt)  

 • luovutus- ja takuuajan koordinoinnit
 • energiatehokkuuspalvelut yhteistyökumppanien kanssa 
 • konsultointi