palvelut kotitalouksille

projektinjohtopalvelut

Talotekniikan palvelut kotitalouksille

  

 • lähtötietojen kartoitus
 • suunnittelun ohjaus
 • teknisten urakka-asiakirjojen tarkastus/ristiinvertailu
 • rakennustapaselostusten laadinta
 • avustavien kustannusarvioiden laadinta
 • suunnittelun kilpailuttaminen
 • urakoitsijoiden kilpailuttaminen
 • työmaavalvonnat
 • KVV ja IV-työnjohtajuudet
 • asiantuntijatehtävät mm. 

                 (katselmukset, vikaselvitykset, neuvonta)

 • kuntoarviot
 • teknisten laitteiden ja järjestelmien hankinnat
 • tarjouslaskenta/massoittelu/hinnanmääritykset
 • projekti- /hankepäällikön tehtävät
 • energiatehokkuuspalvelut yhteistyökumppanien kanssa